Blekinge Nämndemannaföreningen

Referat från Nämndemanna-träff 2017-01-17

Årets första träff för Blekinges nämndemän hölls i Karlshamn den 17 januari, 15 nämndemän deltog. Programmet innehöll, förutom aktuella frågor, information av representant från Blekinge Barnahus.

Blekinge Barnahus är ett samarbete mellan polis, åklagarmyndighet, barn och ungdomspsykiatrin (BUP), Landstingets barnmottagning samt socialtjänsten i Ronneby, Karlshamn, Sölvesborg och Olofström.

Syftet med Barnahus är att samverka kring barn som misstänks blivit utsatta för brott. Barnet tas om hand i en trygg och barnvänlig miljö och behöver inte upprepa sin berättelse för flera personer. Istället för att barnet slussas runt mellan olika myndigheter kommer myndigheten till barnet. Barnet kommer till en barnanpassad miljö och förhörs av en speciellt utbildad barnutredare från polisen.

Aktuella professioner följer förhöret på en TV-skärm och kan ställa frågor via polisen. Förhöret spelas in för att eventuellt användas i rätten.

Även en medicinsk undersökning av barnläkare kan genomföras på Barnahuset. Socialtjänsten och BUP bedömer om barnet har behov av omedelbara insatser.

Samverkan mellan de olika yrkesrollerna ger en samlad kunskap och kompetens.

/Styrelsen för Blekinge Nämndemannaförening

Endast för administratörer