Blekinge Nämndemannaföreningen

Blekinge nämndemannaförening 2022

Styrelsen

  • Ordförande

Kjell GG Johansson

kjellggjohansson@outlook.com
070-889 36 12
  • Utbildningsansvarig
  • Vice ordförande

Ann-Catrin Ljunglöf

anki.ljunglof@telia.com
073-064 96 81
  • Hemsideansvarig
  • Mediaansvarig
  • Sekreterare

Håkan Björkman

hakan.bjorkma@oktv.se
076-337 71 99
  • GDPR-ansvarig
  • Kassör
  • Medlemsansvarig

Rune Kronkvist

rune.kronkvist@yahoo.se
070-917 32 44

Endast för administratörer