Blekinge Nämndemannaföreningen

Reserapport Helsingfors 2017

Reserapport från studieresa till Helsingfors Tingsrätt i maj 2017 för Blekinge Nämndemannaförening Läs PDF

Referat Bevisvärdering

Blekinge Nämndemannaförening anordnade torsdagen den 7 september 2017 en heldags fort-bildning för sina medlemmar. Läs PDF

Referat från Nämndemanna-träff 2017-01-17

Årets första träff för Blekinges nämndemän hölls i Karlshamn den 17 januari, 15 nämndemän deltog. Programmet innehöll, förutom aktuella frågor, information av representant från Blekinge Barnahus. Blekinge Barnahus är ett […]

Hedersrelaterat Våld och Förtryck 2017-02-08

Referat av Christina Malmqvists föreläsning om ”Hederskultur , Hedersrelaterat våld och förtryck och dess uttryck i form av tvångs- och barnäktenskap samt könsstympning”. Läs PDF

Endast för administratörer